Stress en burn-out coaching

volgens de CSR®-Methode

Stress en burn-out is één van de belangrijkste oorzaken waarom medewerkers uitvallen voor hun werk. Zowel ter voorkoming van uitval als tijdens de ziekteperiode zet Cvites de CSR® methode in bij stress- en burn-out klachten.

Voor wie is het?

Stress en burn-out coaching volgens de CSR-methode is bedoeld voor mensen die lichamelijke en/of psychische klachten ervaren als gevolg van stress. Deze klachten ontstaan niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig proces van mentale en fysieke uitputting. Tijdens dit roofbouwproces krijg je steeds meer lichamelijke en psychische klachten. Hoe dit ontstaat, zie je in onderstaand filmpje.

Op een zeker moment helpt enkel rust nemen niet meer: dat noemen we overspanning of burn-out. De chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. Je herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd. Vandaar de naam CSR: Chronische Stress Reversal.

Vaak leidt stress of burn-out tot verdere problemen, zowel op het werk als in de privésfeer. Doordat je een kort lontje hebt en weinig veerkracht, krijg je bijvoorbeeld sneller conflicten op je werk. Of je krijgt relatieproblemen, of oude trauma’s spelen weer op. Dit soort afgeleide problemen fungeert vaak als aanmeldingsklacht en – ten onrechte – als focus van de diagnostiek en behandeling. De CSR-methode is een totaalaanpak, waarbij we de focus leggen op de oorzaak en niet op de symptomen.

Wat doen we?

De CSR-methode pakt stressklachten en burn-out psychobiologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. Chronische Stress Reversal is gericht op het terugdraaien en herstellen van de ziekmakende effecten van chronische stress waarbij we werken aan de volgende doelen:

  • Herkennen en stopzetten van het roofbouwproces;
  • Prioriteit stellen, leren ontspannen en bijtanken;
  • Lichaamsbewustzijn en opbouw van reserves;
  • Attitudeverandering (grenzen herkennen en aangeven, beter voor jezelf zorgen);
  • Conditieopbouw en re-integratie.

De CSR-benadering is bewezen effectief. Cliënten voelen zich begrepen (‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor duurzaam herstel.

Hoe lang duurt het?

Stress en burn-out coaching volgens de CSR-methode is altijd maatwerk. Er kan gekozen worden voor een Energie CheckUp waarmee de klachten en het functioneren in kaart worden gebracht, gevolgd door persoonlijke adviezen en een plan van aanpak. Doorgaans volgt na de Energie CheckUp een coachingstraject van 5 tot 10 afspraken.

Heb je behoefte aan een CSR coach of wil je meer weten, neem gerust contact op met één van de drie CSR coaches bij Cvites: Anita van Veen, Maaike Brasser en Caroelien Prins.

Download het E-book – In 3 fases herstellen van een burn-out volgens de CSR®-Methode