Gespreksbegeleiding / Conflicthantering

'Als een constructief gesprek tussen twee mensen even niet mogelijk is'

Voor wie is het?

Gespreksbegeleiding is bedoeld voor medewerkers die elkaar niet meer ‘verstaan’, waardoor de samenwerking stagneert of onmogelijk lijkt. Veelal is bij beide partijen de intentie om weer tot een  goede werksituatie te komen wel degelijk aanwezig.  Toch lukt het niet om er samen uit te komen. Dan kan een onafhankelijke derde partij uitkomst bieden.

Gespreksbegeleiding wordt ingezet bij een verstoorde samenwerking tussen medewerkers onderling en tussen een leidinggevende en een medewerker. Vaak zijn het de niet-uitgesproken belangen, behoeftes en overtuigingen die een rol spelen.

Het doel is om daadwerkelijk weer met elkaar in gesprek te komen en van daaruit een fundament te leggen voor heldere afspraken over ieders rol, taken en verantwoordelijkheden. Afspraken waaraan beiden zich kunnen en willen committeren.

Wat doen we?

  • Een individueel, verkennend gesprek
  • Minimaal 2 gezamenlijke gesprekken (drie-gesprek)
  • Eindgesprek met medewerkers, coach en opdrachtgever, waarin de medewerkers de voortgang en uitkomst terugkoppelen

De gesprekken zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in ieders aandeel in het conflict. Samen bespreken we de gewenste situatie om vervolgens vanuit eigen regie tot constructieve, gezamenlijke afspraken over samenwerking te komen.

Wil je meer weten? Mail ons dan op: info@cvites.nl of 0591-652970.