Teamcoaching

Een team is nog geen team als er team op staat

Voor wie is het?

Cvites wordt vaak ingeschakeld om in een team de onderlinge samenwerking te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld onvoldoende effectief gecommuniceerd, de mensen kennen elkaars kwaliteiten nauwelijks, de doelen zijn niet helder of de sfeer kan beter. Een groep mensen tot een team smeden is niet eenvoudig en vereist veel aandacht en stuurmanskunst.

Het kenmerk van teamwerk is dat het resultaat meer is dan de som van de individuele prestaties. Een succesvol team is een bijzondere groep mensen die doelgericht is, die vanuit de verbinding met elkaar samenwerkt én waar de teamgeest goed is.
Wij gaan ervan uit dat elk team 2 doelen heeft:

  1. het bereiken van een gezamenlijk doel
  2. zorgen dat ze het goed hebben met elkaar

Wat doen we?

  • Onze aanpak begint met het verhelderen van de vraag. Samen met het team maken we een goede analyse van de problemen en deze vertalen we naar een concrete vraag.
  • Als hulpmiddel gebruiken we hiervoor verschillende analyse instrumenten, zoals bijvoorbeeld een team-vitaliteitsscan.
  • Het teamwiel van Vroemen

    Vervolgens gaan we met behulp van het door Martijn Vroemen© ontwikkelde teamwiel, de zes stappen doorlopen die tot teamsucces leiden. Bij iedere stap analyseren we de huidige situatie en gaan we met het team aan de slag om, indien nodig, deze factor te verbeteren. Het is afhankelijk van het team welke instrumenten we hiervoor inzetten, maar het is altijd een mix van werkvormen en elke bijeenkomst is interactief van aard om zo duurzame verandering in gang te zetten.

Hoe lang duurt het?

Om een succesvol team te maken, wordt er veel van de teamleden en de leidinggevende gevraagd. Als de teamleden zich openstellen voor elkaar en willen investeren in wat ze bindt, kunnen er in een periode van enkele maanden tot een half jaar prachtige teamsuccessen geboekt worden.

Meer weten? Mail ons via info@cvites.nl of bel 0591-652970.

Wat ik als werkgever zo in Cvites waardeer is de persoonlijke betrokkenheid richting de medewerkers en de gedrevenheid van de loopbaancoaches.

Inge