Duurzame inzetbaarheid

Halen jouw medewerkers het beste uit zichzelf?

Duurzame inzetbaarheid gaat over gezondheid, vitaliteit, flexibiliteit en de ontwikkeling van medewerkers, nu en in de toekomst. Waar het vroeger ging over ‘een leven lang leren’ in de vorm van om- en bijscholing, spreken we tegenwoordig liever van ‘een leven lang ontwikkelen’. Dit kan door middel van scholing, maar ook op allerlei andere manieren, bijvoorbeeld door coaching of door nieuwe ervaringen op te doen in de praktijk. De focus ligt niet alleen op kennis en vaardigheden, maar ook op persoonlijke mogelijkheden en drijfveren.

Duurzame inzetbaarheid gaat dus over employability, ofwel: in hoeverre is iemand in staat de huidige functie uit te oefenen, een nieuwe functie te verwerven of werk te creëren met optimaal gebruik van zijn of haar competenties?

 Voor wie is het?

De duurzame inzetbaarheidscheck is er voor iedere organisatie die haar menselijk kapitaal eens grondig onder de loep wil nemen. Een duurzame inzetbaarheidscheck voorkomt verspilling van kostbaar talent.

Hoe bevlogen en gepassioneerd zijn jouw medewerkers? Worden hun talenten optimaal ingezet? Zijn ze betrokken bij hun werk? Zijn ze klaar voor veranderingen op de arbeidsmarkt? Kunnen ze gezond en vitaal hun pensioen halen? Hoe kun je het verzuim binnen jouw organisatie terugdringen? Hoe kan je als werkgever bijdragen aan een gezonde leefstijl voor je medewerkers? Voor al deze vragen heeft Cvites de duurzame inzetbaarheidscheck ontwikkeld.

Wij gaan op zoek naar de oorzaak en motivatie voor gedrag en denken binnen de organisatie en van hieruit werken aan de beste aanpak voor verandering.

Wat doen we?

Via een gestructureerde aanpak helpt Cvites je om de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie in beeld te brengen.

  • Uitgebreide scan aan de hand van bedrijfsspecifieke gegevens over bijvoorbeeld leeftijdsopbouw, verzuim en scholing.
  • Bedrijfsdoorlichting door middel van diepte-interviews met sleutelpersonen in jouw organisatie. Hierbij onderzoeken we cultuur, visie, missie, kernwaarden, leiderschapsstijl, formele en informele structuren en gedrag en drijfveren van medewerkers.
  • Adviesrapport met conclusies en concrete verbetervoorstellen.

Cvites draagt als coach en sparringpartner bij aan een cultuurverandering waarbij medewerkers en leidinggevenden zelf verantwoordelijk worden voor hun inzetbaarheid. Ook kunnen onze coaches een deel van de uitvoering voor hun rekening nemen op het gebied van loopbaancoaching en coaching.

Het is de bedoeling dat de inzet van Cvites tijdelijk is en dat duurzame inzetbaarheid onderdeel wordt van het P&O-beleid. Om dat te bereiken besteden we altijd aandacht aan de volgende punten:

  • Creëren van draagvlak binnen de organisatie
  • Heldere communicatie op alle lagen van de organisatie
  • Inzetten en evalueren van interventies

Hoe lang duurt het?

Het maken van een uitgebreide bedrijfsscan met doorlichting duurt 6 tot 10 weken, afhankelijk van de omvang van je organisatie. Wil jij weten hoe het gesteld is met de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op! Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek.