Leidinggeven is een vak!

Praktisch individueel leiderschapsprogramma

Leidinggeven is een vak apart en doe je er niet even bij. Werkplezier en prestaties van medewerkers worden sterk bepaald door de stijl van leidinggeven. Goed leiderschap kan bijdragen aan het voorkomen van stress en aan de ontwikkeling van teams en individuele medewerkers, en raakt dus aan alles waar wij als Cvites voor staan.

Voor wie is het?

Dit programma hebben we ontwikkeld voor iedereen in een leidinggevende rol die zich graag wil ontwikkelen, of je nu leidinggevende in loondienst bent of leiding geeft in je eigen bedrijf. Speciaal voor zelfstandig ondernemers in het MKB hebben we ondernemerscoaches die kunnen helpen bij het balanceren tussen het leiden van een bedrijf en het leidinggeven aan mensen.

Wat doen we?

Het programma is individueel, vooral praktijkgericht en is gebaseerd op ervaring en veel (inzicht) opdrachten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wie ben je zelf? Voorafgaand aan het programma zetten we de DISC-analyse in.
  • Wat is jouw visie op leiderschap? We behandelen verschillende vormen van leiderschap, waarbij onder andere de theorie van Covey, Hersey en Blanchard en het WICS-model aan de orde komen.
  • Hoe ziet jouw team eruit? aan de hand van een organogram, verdiepingsvragen en een SWOT-analyse krijg je antwoord op deze vraag.
  • Hoe kom je van organisatiedoelen naar teamresultaten? In deze module behandelen we de WHY van Sinek, de doel-plan-matrix van Vroemen en de piramide van Lencioni.
  • Optioneel kunnen we gezamenlijk een bedrijfsplan opstellen.

Hoe lang duurt het?

Dit leiderschapsprogramma is altijd maatwerk. We gaan uit van een gemiddelde trajectduur van 18 uur coaching, exclusief de DISC-analyse. Het opstellen bedrijfsplan is ongeveer 8 uur extra.

Wil je meer weten? Mail ons dan op info@cvites.nl of bel 0591-652970.