Tag archieven: Subsidiemogelijkheden

Advieskosten met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid voor 50% subsidiabel !

Geert Hoving

Er komt 20 miljoen euro subsidie beschikbaar voor ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers. Ook voor jouw medewerkers!

Medewerkers moeten langer doorwerken en worden, door de snelle economische ontwikkelingen, steeds meer en vaker geconfronteerd met veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Dit zijn factoren die aanleiding kunnen zijn voor onzekerheid bij en uitval van medewerkers. In een bedrijf gaan de controlelampjes dan branden en dit vraagt om analyse en onderhoud.

Een aanpak die uitgaat van duurzame inzetbaarheid van arbeid biedt een antwoord op deze ontwikkelingen. Het bevat elementen als gezond blijven werken, tijdig omscholen, het benutten van talenten, werkplezier en het verkrijgen van inzicht in de vitaliteit, in de betrokkenheid en in de mobiliteit van medewerkers. Het gaat hierbij om vragen als:

  • Hoe houd ik jonge en oudere medewerkers gemotiveerd aan de slag?
  • Hoe ziet hun carrière pad eruit?
  • Hoe stimuleer ik hun (persoonlijke) ontwikkeling?
  • Wat betekent dit voor de samenstelling van mijn personeelsbestand?
  • En hoe staat het met ons mobiliteitsbeleid?

Cvites ondersteunt en adviseert organisaties door middel van een organisatiescan of bedrijfsdoorlichting over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Na een grondige analyse geven wij adviezen over hoe voorkomen kan worden dat medewerkers uitvallen en hoe je ziekteverzuim kunt voorkomen, c.q. terugdringen.

Cvites biedt in het kader van duurzame inzetbaarheid training en coaching voor leidinggevenden en methodes om meer inzicht te krijgen in de competenties van de medewerkers. Dit alles gericht op het vergroten van de flexibiliteit en de mobiliteit van de organisatie.

De subsidie heeft betrekking op de kosten van het advies van een externe adviseur en kent de volgende spelregels:

  • Aanvraagtijdvak is van 19 oktober 2015 t/m 13 november 2015
  • In te zetten voor elke organisatie met meer dan 2 medewerkers
  • De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 12.000,- exclusief btw en maximaal € 20.000,- per aanvraag
  • 50% van de kosten, maximaal € 10.000,- wordt vergoed
  • De subsidie kan aangevraagd worden bij het agentschap SZW. Zie: https://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020

Meer weten ? Neem contact met ons op via:
0591-652970
info@cvites.nl