Tag archieven: transitievergoeding

Transitievergoeding biedt kansen voor mobiliteit!

Per 1 juli 2015 gaat de transitievergoeding in. Werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn geweest krijgen bij ontslag een bedrag mee om de kans op een nieuwe baan te vergroten. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal dienstjaren, het aantal contracturen en de hoogte van het salaris. Wanneer de transitievergoeding slim wordt ingezet kan deze de arbeidsmobiliteit vergroten. En dat is gunstig voor werknemers én werkgevers.

De transitievergoeding is volgens critici vooral een enorme lastenverhoging voor werkgevers. De negatieve berichtgeving over de wetswijziging zorgt voor veel onrust. Maar werkgevers kunnen de vergoeding ook in hun voordeel inzetten, bijvoorbeeld om het draagvlak voor veranderingen te vergroten of de doorstroom van personeel te bevorderen.

Sneller een nieuwe baan

Het is gemakkelijker om vanuit een baan een andere baan te vinden, dan om als werkzoekende aan de slag te komen. Hoe eerder iemand op zoek gaat, hoe groter de kans op een nieuwe baan. Bij dreigend ontslag, bijvoorbeeld in het geval van een op handen zijnde reorganisatie, kunnen werkgevers en werknemers hierop inspelen door alvast stappen te zetten die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Kosten voor scholing en begeleiding van werk naar werk in het jaar voorafgaand aan het ontslag kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding, mits daarover goede afspraken zijn gemaakt met de werknemer.

Wat kan Cvites doen?

De adviseurs van Cvites denken graag met u mee hoe u de transitievergoeding zo slim mogelijk kunt inzetten en daarbij kunt aansluiten bij de wensen van de werknemer. Veel van onze diensten, zoals loopbaanoriëntatie, ePortfolio of een EVP/EVC-traject vallen binnen de transitievergoeding.

Meer weten?

Wilt u meer weten of hebt u behoefte om eens vrijblijvend over dit onderwerp te praten, neem dan gerust contact met ons op via info@cvites.nl of bel 0591-652970.