Ontwikkelassessment

Volg ik de ontwikkelingen of ontwikkel ik mijzelf?

Voor wie is het?

Het ontwikkelassessment is van praktische waarde voor iedereen die meer zelfinzicht zoekt. Het ontwikkelassessment kan helpen bij werving en selectie en bij groei en verdieping. Heb je als medewerker of leidinggevende een rol die bij jou past? Worden je talenten ingezet? Zijn alle kwaliteiten binnen een team goed op elkaar afgestemd? Afhankelijk van het leerdoel gebruiken we het ontwikkelassessment bij vragen op het gebied van loopbaanontwikkeling zoals loopbaancoaching, coaching en teamcoaching.

Wat doen we?

Aan de hand van vragenlijsten krijg je meer inzicht in persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en stijl van (samen-)werken. Met de diepgaande analyse halen we jouw sterke punten naar boven en geven we een herkenbaar beeld van jouw gedrag in je werkomgeving. De testuitslagen lichten we toe in een persoonlijk gesprek, toegespitst op de specifieke situatie. Mogelijke analyses zijn:

Gedrag

De basis van de gedragsanalyse is het DISC-model van de Amerikaanse psycholoog William M. Marston. Met het ontwikkelassessment meten we hoe je omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen en procedures. Ben je een natuurlijke leider of meer een observator? Een bemiddelaar of een inspirator? Het assessment brengt aan de hand van de DISC-scores de unieke gedragsstijl van een individu in kaart. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met de gedragsanalyse worden deze kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

Drijfveren

Waar raak je echt door gemotiveerd? En waar knap je op af? Wat voor werkcultuur past het beste bij jou? Drijfveren laten zien wat je nastreeft en wilt bereiken. Daarnaast bepalen drijfveren hoe we naar de wereld kijken en wat we waarderen of afkeuren. Inzicht in en begrip voor wat iemand drijft levert belangrijke informatie op. Bovendien, hoe meer de passies, voorkeuren en interesses worden gebruikt en gestimuleerd in de werkomgeving, des te groter de kans dat we uit onszelf de stappen zullen zetten om (top)prestaties te leveren.

Talenten

Talenten kan je zien als een natuurlijk aangeboren patroon in denken en doen, een combinatie van willen en kunnen. Talent heeft echter ook de ruimte nodig om tot ontplooiing te komen. Soms moet je jouw talenten eerst nog ontdekken. Het gaat bij talenten om hoe je van nature informatie verwerkt en hoe je vervolgens de wereld waarneemt. Je krijgt inzicht in gedrag en drijfveren én inzicht in (potentieel) talent, blinde vlekken en de rollen en werkomgeving die het beste bij jou passen.

EQ

Het EQ-assessment is voor iedereen die meer inzicht wil in zijn of haar emotionele intelligentie. Emoties helpen je te focussen, situaties te evalueren, zaken te plannen en beslissingen te nemen. Aandacht voor EQ leidt tot meer betrokkenheid en tevredenheid, sterker leiderschap en klanten die zich serieus genomen voelen. Emotionele intelligentie kun je ontwikkelen, maar dit vraagt de moed om eerlijk te zijn en kost tijd en oprechte motivatie. Emoties kun je niet veranderen, maar hoe je omgaat met jouw gedachten, en hoe je daarnaar gedraagt, wel. Door middel van coaching prikkelen we je tot zelfreflectie en ondersteunen wij je bij het ontwikkelen van jouw potentieel.

Wij zijn allemaal gecertificeerd TTI consultant en/of Discover professional.

Meer weten? Mail ons via info@cvites.nl of bel 0591-652970.