Feedback verzamelen

Wat kan ik en wat wil ik

Het eportfolio heeft twee mogelijkheden om feedback uit je omgeving te verzamelen: 360 graden feedback en open feedback. De 360 graden feedback helpt je om vanuit jouw competenties op zoek te gaan naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan het worden ingezet om te toetsen of je geschikt bent voor een specifieke functie, bijvoorbeeld als onderdeel van een assessment. De open feedback is een vragenlijst die mensen uit je directe omgeving kunnen invullen en die inzicht biedt in jouw talenten, geschikte functies en een passende werkomgeving.

Afhankelijk van het leerdoel zetten we deze feedbackmogelijkheden in bij vragen op het gebied van loopbaanontwikkeling zoals loopbaancoaching, coaching en studie- en beroepskeuzeadvies.

Wat doen we?

360 graden feedback

  •  Je vult zelf een competentievragenlijst in;
  •  In overleg met Cvites selecteer je respondenten die via internet dezelfde vragenlijst invullen;
  • Door de antwoorden te vergelijken en te bespreken met je coach krijg je meer inzicht in jouw competenties én hoe anderen die zien.

Open feedback

  • Je selecteert respondenten om via internet een aantal open vragen over jou te beantwoorden;
  • Samen met jouw Cvites-coach bespreek je de antwoorden en zoek je naar de rode draad. Zo krijg je inzicht in jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Hoe lang duurt het?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30-45 minuten. Vooraf en achteraf is er een gesprek met de loopbaancoach van Cvites, meestal als onderdeel van een loopbaantraject.

Meer weten? Mail ons via info@cvites.nl of bel 0591-652970.