Teamscan

‘Hoe effectief is jouw team?’

De teamscan is een handig hulpmiddel voor teams die zicht willen krijgen op hun kwaliteiten, ontwikkelmogelijkheden en mogelijke interventies om de samenwerking te versterken en de resultaten te verbeteren.

De piramide van Lencioni

Gestoeld op ideeën en wetenschappelijke theorieën van Patrick Lencioni is de teamdynamiek gevat in een overzichtelijk model; de vijf bouwstenen voor succesvolle teams. Dit zijn de vijf bouwstenen waar we mee aan de slag gaan:

 

 

 

 

 

 

De leidinggevende zien we als integraal onderdeel van het team en neemt bij voorkeur zelf ook deel aan het programma. De leidinggevende kan desgewenst gecoacht worden in de veranderende rol.

  • Fase 1: Middels een digitale teamscan en individuele gesprekken met de teamleden, meten we waar het team nu staat. Het instrument laat teamleden nadenken over wat er goed gaat en wat te verbeteren valt. De vijf bouwstenen geven hier zicht op. Na het invullen van de teamscan worden de scores op de vijf bouwstenen zichtbaar. Waar staan we nu als team? Welke bouwstenen zijn al sterk ontwikkeld en welke verdienen meer aandacht?
  • Fase 2: De uitkomsten van de teamscan vormen de input voor het programma dat leidt tot succesvolle teamontwikkeling. Hierbij zetten we de complexe diversiteit binnen teams om naar het werken vanuit meer plezier en passie, het herkennen en benutten van elkaars kwaliteiten en het behalen van meer resultaat. Wat kunnen we doen om alle aanwezige kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten? Hoe kunnen we beter leren samenwerken en elkaar aanspreken? Met de antwoorden op deze vragen helpen we het team haar effectiviteit verder te vergroten.

Wat is het resultaat?

Teams die effectiever samenwerken en waarbij het werkplezier toeneemt, komen gezamenlijk tot betere resultaten.

Wil je meer weten? Mail ons dan op info@cvites.nl of bel 0591-652970

Een zeer bruikbare werkwijze om met alom bekende Lego blokjes te bouwen aan teamontwikkeling. Alle teamleden waren enthousiast, betrokken en zelfs fanatiek in het samenbouwen.

Team Pricoh

Met het team Makelaardij van Lefier hebben we twee workshops gedaan. Aan de hand van de DISC-methode gingen we aan de slag met onze gedragsstijlen en onze drijfveren. De trainers van Cvites vertelden ons iets over de theorie en vervolgens gingen we vooral samen aan de slag. Het waren leuke workshops, onder professionele en deskundige begeleiding.

Ronald - Lefier