Roos van Leary

Beïnvloed de ander, begin bij jezelf

Voor wie is het?

De roos van Leary geeft inzicht in effectieve communicatie. Communicatie tussen mensen verloopt volgens de Roos van Leary vaak onbewust op basis van verwachtingen van de ander. Men verwacht dat jij je aanpast, het probleem oplost of in actie komt. Soms is die verwachting er zo ingesleten dat je te maken hebt met een interactiepatroon dat niet altijd effectief is.

Wil je effectiever communiceren met verschillende mensen en leren hoe je beter kunt samenwerken? Wil je werken aan je assertiviteit en meer invloed uitoefenen op het gedrag van de ander? De roos van Leary geeft inzicht in het eigen gedragsrepertoire, interactiepatronen en oefeningen om bepaalde patronen te doorbreken of bewust in te zetten. Afhankelijk van het leerdoel gebruiken we de methode bij vragen op het gebied van loopbaanontwikkeling zoals loopbaancoaching, coaching en bij teamcoaching.

Wat doen we?

Voorafgaand brengen we jouw vraag en leerdoel duidelijk in kaart en onderzoeken we jouw gedragsrepertoire, de effectiviteit daarvan en wat je graag wilt bereiken. De roos van Leary is een communicatiemodel en gaat er van uit dat er twee drijfveren zijn bij elke vorm van communicatie, namelijk; de mate van invloed en de mate van afstand. Als je hier bewust van bent leer je jouw eigen gedrag bepalen en invloed uit te oefenen op jouw omgeving.

Wat is het resultaat?

  • Bewustwording hoe jouw gedrag de omgeving beïnvloedt
  • Herkennen van (vastgeroeste) gedragspatronen
  • Bewust andere mensen overtuigen en beïnvloeden
  • Leiding durven nemen en ruimte innemen
  • Grenzen aangeven en eigen keuzes maken

Meer weten? Mail ons via info@cvites.nl of bel 0591-652970.