Kennissessie Creëer een Veilige Werksfeer

Psychologische veiligheid leidt tot betere prestaties

Voor wie is het?

Deze kennissessie is bedoeld voor leidinggevenden die een positieve bijdrage willen leveren aan een veilige sfeer op het werk. Onderzoek wijst uit dat psychologische veiligheid leidt tot meer ontwikkeling en betere prestaties. Een veilig werkklimaat is de verantwoordelijkheid van het hele team, maar leidinggevenden spelen hierin een sleutelrol. Bijvoorbeeld bij de volgende vragen kan deze kennissessie uitkomst bieden:

  • Hoe zorg ik voor een veilige werksfeer waarin fouten mogen worden gemaakt?
  • Hoe herken ik pesten en grensoverschrijdend gedrag op het werk?
  • Hoe ga ik het gesprek aan met slachtoffers en veroorzakers?
  • Hoe draag ik bij aan een respectvolle aanspreekcultuur?
  • Hoe maak ik het onderwerp ethiek bespreekbaar?

Wat doen we?

In een interactieve groepsbijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kennismaking: wie ben je en welke ervaring heb je met een (on)veilige werksfeer?
  • Verkenning van de begrippen ethiek en grensoverschrijdend gedrag en koppeling aan de praktijk;
  • Communicatietips om ethiek en grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken op de werkvloer;
  • Onderzoeken van het organisatiebeleid op het gebied van psychologische veiligheid;
  • Door middel van casuïstiek bespreken we het effect van verschillende leiderschapsstijlen op een veilige werksfeer.

Wat is het resultaat?

Door als leidinggevende kennis te hebben van het effect van een veilige werksfeer kun je hier een positieve bijdrage aan leveren. We geven je praktische tips waarmee je meteen aan de slag kunt, zodat de sfeer en daarmee de prestaties van jouw team verbeteren. Deze kennissessie kan ook worden opgenomen in een breder programma voor leiderschapsontwikkeling.

Wil je meer weten? Mail ons dan op info@cvites.nl of bel 0591-652970.