Duurzame inzetbaarheid

Haal jij het beste uit jouw medewerkers?

Organisaties veranderen voortdurend. Technologie verandert de manier waarop we werken en de maatschappij en de markt zijn constant in beweging. Jij en je medewerkers hebben te maken met wisselende omstandigheden, zowel privé als op het werk. Al deze factoren zijn van invloed op de productiviteit van jouw organisatie.

Wij kunnen je helpen meer uit jouw team te halen. Voor tal van vragen rondom productiviteit, verzuim, leiderschap en de ontwikkeling van jouw organisatie en haar medewerkers hebben wij een oplossing. Onze coaches hebben ervaring met ingewikkelde verandertrajecten. We adviseren je ook graag bij het ontwikkelen van beleid om de productiviteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Want voorkomen is beter dan genezen!

“De belangrijkste beperking voor een bedrijf om zich te ontwikkelen tot een uitstekende onderneming is niet gelegen in technologie, omvang van de markt, de kansen op de markt of de wereldwijde concurrentie, maar bovenal in één enkele factor: het vermogen alle belangrijke functies in te vullen met de juiste mensen” – Jim Collins, Good to Great

 

Duurzaam Inzetbaarheidscheck

De huidige kenniseconomie vraagt van iedere organisatie om continu in te spelen op veranderingen. Dat betekent dat je medewerkers zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen. De duurzame inzetbaarheidscheck is er voor iedere organisatie die haar menselijk kapitaal eens grondig onder de loep wil nemen.

Hoe bevlogen en gepassioneerd zijn jouw medewerkers? Worden hun talenten optimaal ingezet? Zijn ze betrokken bij hun werk? Kunnen ze vitaal hun pensioen halen?

Het succes van elke organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Wanneer de competenties van medewerkers optimaal worden benut is dat goed voor de productiviteit. Een duurzame inzetbaarheidscheck voorkomt verspilling van kostbaar talent!

 

Wat doen we?

Via een gestructureerde aanpak helpt Cvites je om de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie in beeld te brengen. We sluiten ons onderzoek af met concrete verbetervoorstellen.

  • Uitgebreide scan aan de hand van bedrijfsspecifieke gegevens over bijvoorbeeld leeftijdsopbouw, verzuim en scholing.
  • Bedrijfsdoorlichting door middel van diepte-interviews met sleutelpersonen in jouw organisatie. Hierbij onderzoeken we cultuur, visie, missie, kernwaarden, leiderschapsstijl, formele en informele structuren en gedrag en drijfveren van medewerkers.
  • Adviesrapport met conclusies en aanbevelingen.

Cvites kan ook ondersteunen bij het implementeren van gewenste verbetervoorstellen.

Hoe lang duurt het?

Het maken van een uitgebreide bedrijfsscan met doorlichting duurt 6 tot 10 weken, afhankelijk van de omvang van je organisatie.
Zie ook: Informatieblad Duurzame Inzetbaarheidscheck

Wil jij weten hoe het gesteld is met de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op! Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek.