Disclaimer

CV Advies B.V. (Kamer van Koophandel: 58951091), hierna te noemen Cvites, publiceert op www.cvites.nl (hierna: “de website”) teksten, afbeeldingen en andere materialen. De informatie op de website is vrijblijvend en niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Cvites.

Cvites behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij doen ons best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Cvites.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is Cvites niet aansprakelijk.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cvites.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cvites, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en is opgesteld met behulp van ictrecht.nl .