Gezondheidsmanagement

Ook als je niet ziek bent, kun je beter worden

Gezondheidsmanagement is gericht op het bevorderen van de gezondheid van alle medewerkers. In plaats van het begeleiden van verzuim, ligt de nadruk op het voorkomen van uitval. Onder andere door het verhogen van de pensioenleeftijd is het voor zowel werknemers als werkgevers van groot belang om gezond en vitaal te blijven.
Wil je het verzuim binnen jouw organisatie terugdringen? Of wil je als werkgever bijdragen aan een gezonde leefstijl voor je medewerkers? Wij gaan op zoek naar de oorzaak en motivatie voor gedrag en denken van hieruit na over de beste aanpak voor verandering.

Wat doen we?

Cvites draagt als coach en sparringpartner bij aan een cultuurverandering waarbij medewerkers en leidinggevenden zelf verantwoordelijk worden voor hun inzetbaarheid. Ook kunnen onze coaches een deel van de uitvoering voor hun rekening nemen, in samenwerking met externe partners zoals bedrijfsartsen, voedingsconsulenten, etc.

Het is de bedoeling dat de inzet van Cvites tijdelijk is en dat gezondheidsmanagement onderdeel wordt van het P&O-beleid. Om dat te bereiken delen we de invoering op in drie fasen:

Fase 1: Inventarisatie en verandering
Om gezondheidsmanagement succesvol in te voeren, is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is. We inventariseren de bestaande situatie en maken een plan in nauwe samenwerking met de organisatie. Dit plan moet goed gecommuniceerd worden naar alle medewerkers.

Fase 2: Implementatie
Voordat het nieuwe beleid organisatiebreed wordt ingevoerd, worden de verschillende onderdelen van het plan op kleine schaal getest en geëvalueerd.

Fase 3: Borging
Om de gedragsverandering die hoort bij nieuw gezondheidsbeleid ook op lange termijn in stand te houden besteden we veel aandacht aan borging, bijvoorbeeld door in overleggen en ontwikkelgesprekken aandacht te besteden aan gezondheid, bevlogenheid en vitaliteit.

Hoe lang duurt het?

De eerste, intensieve fase duurt 6 maanden tot een jaar. Daarna zal de rol van Cvites geleidelijk kleiner worden. Afhankelijk van de beginsituatie en de grootte van de organisatie zal de invoering van een nieuw gezondheidsbeleid één tot enkele jaren duren.

Wil je weten hoe wij jouw organisatie kunnen adviseren op het gebied van gezondheidsmanagement? We gaan graag met je in gesprek. Bel ons of stuur een mailtje!