Nieuws: Overspoeld door schaarste

Andries Feteris (Cvites) en Walraad van Dalen (Wezo, eerder Cvites) leverden met het artikel 'Doelgroepenbeleid: het verzilveren van verborgen talent' een bijdrage aan de nieuwe uitgave van Jacco van den Berg en Richard Jongsma: Overspoeld door schaarste. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt eisen actie (Kluwer, ISBN 978 90 13 10626).

'Waar halen wij in de toekomst onze medewerkers vandaan?', is een vraag die bij organisaties die verder kijken dan de dag van morgen, speelt. Want dat de beroepsbevolking als gevolg van de ontgroening en vergrijzing in Nederland structureel vermindert, is een feit. Ook is het een vaststaand gegeven dat de verzorging aan het bed niet naar India kan worden verplaatst en dat menig jongere zijn neus ophaalt voor technische functies of beroepen waarbij de handen vuil kunnen worden. Personeel wordt schaars en niet alleen in kwantitatieve zin. Hoe gaan organisaties het verlies aan kennis en ervaring van de babyboomers, die massaal de arbeidsmarkt gaan verlaten, opvangen? Het in dienst nemen van schoolverlaters is vaak een ontoereikende maatregel om medewerkers die met pensioen gaan (op hun 67-ste?) te vervangen. Organisaties moeten zich daarom nu al mobiliseren om klaar te zijn voor de war for talent.

In het boek 'Overspoeld door schaarste' worden zes trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vijftien personeelsgerelateerde acties die organisaties nu al inzetten beschreven, die hen in staat moeten stellen om in 2020 en daarna minstens zo goed als nu hun producten en diensten aan te kunnen bieden. Veertien professionals uit organisaties, waaronder Cvites maar ook organisaties als Achmea, Rabobank, Gemeente Amsterdam en Politie Twente geven een kijkje in de eigen keuken en delen met de lezer (ervaringen met) acties die (in combinatie) bijdragen aan een hogere arbeidsparticipatie en een hogere productiviteit en vitaliteit van medewerkers.

In dit boek voert de praktijk de boventoon. De vijftien personeelsgerelateerde acties worden apart en nader beschreven en door professionals die dagelijks met de materie bezig zijn praktisch toegelicht. Het is aan de lezer om een selectie uit deze acties te maken die voor de eigen organisatie passend zijn en deze vervolgens te bundelen tot één beleid, onder welke naam dan ook. Afhankelijk van het type organisatie, de grootte, de ervaren krapte op de arbeidsmarkt, et cetera stelt de lezer dus een menu samen (lees: ontwikkelt beleid) op basis van vijftien ingrediënten (lees: acties). In dit boek staan ook tips en ideeën voor de HR-professional om het thema nu echt (!) eens op de agenda van het MT te krijgen en om mooie woorden om te kunnen zetten in daden.

Het boek 'Overspoeld door schaarste' is een must voor leidinggevenden en HR-professionals die verder kijken dan de dag van morgen.


Wat je ook doet, doe het goed! Dat levert de meeste energie en voldoening op.
Wilma Verbeek
mobiliteitsadviseur

Een bijdrage leveren aan het succes van organisaties en aan de ontwikkeling van anderen, daar ga ik voor.
Anita van Veen
loopbaanadviseur

Zoek de uitdaging, ontwikkel jezelf: daar krijg je energie van!
Agnes Kortwijk
loopbaanadviseur

Als je niet in beweging bent, loop je nergens tegen aan.
Geert Hoving
directeur, loopbaanadviseur

Koester het verleden; maar doe mee aan ontwikkelingen, anders haak je af voor je toekomst.
Johan Wachtmeester
loopbaanadviseur

Scoren in de match tussen onze cliŽnten en een passende plaats op de arbeidsmarkt.
Heidy Vedder
loopbaanadviseur en Trimetrix consulent

Inspireer elkaar door attent voor elkaar te zijn, maar ook scherp op zín tijd.
Laurens Ponds
directeur, adviseur