Nieuws: Divosa monitor

Het CAB heeft voor de achtste keer onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke uitvoering van Wwb (de Divosa-monitor).  Conclusies uit het onderzoek zijn:

  • 96% van de gemeenten had in 2011 een tekort op het budget voor uitkeringen. Het totale tekort is 675 miljoen Euro
  • Tekorten en teruglopende middelen voor re-integratie leiden tot een steeds sterkere focus op werk
  • Huishoudensinkomenstoets zou tot 6% minder uitkeringen leiden.

Scoren in de match tussen onze cliŽnten en een passende plaats op de arbeidsmarkt.
Heidy Vedder
loopbaanadviseur en Trimetrix consulent

Een bijdrage leveren aan het succes van organisaties en aan de ontwikkeling van anderen, daar ga ik voor.
Anita van Veen
loopbaanadviseur

Koester het verleden; maar doe mee aan ontwikkelingen, anders haak je af voor je toekomst.
Johan Wachtmeester
loopbaanadviseur

Als je niet in beweging bent, loop je nergens tegen aan.
Geert Hoving
directeur, loopbaanadviseur

Zoek de uitdaging, ontwikkel jezelf: daar krijg je energie van!
Agnes Kortwijk
loopbaanadviseur

Wat je ook doet, doe het goed! Dat levert de meeste energie en voldoening op.
Wilma Verbeek
mobiliteitsadviseur

Inspireer elkaar door attent voor elkaar te zijn, maar ook scherp op zín tijd.
Laurens Ponds
directeur, adviseur